Wat kunnen wij voor u betekenen?

MENT is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met NAH.

MENT

Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie
Tilburg e.o.

Ondersteuning bij NAH

  • Maatschappelijk werk
  • (Neuro)Psychologie
  • Oefentherapie
  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Diëtetiek

MENT is dé schakel in behandeling/zorg aan mensen met NAH

Ons streven is dat iedereen met NAH de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners in de eerste lijn en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Patiënten met NAH en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van NAH.

Contact

U kunt ons bereiken via website of e-mail.

Ondersteuning en Zorg

Ergotherapie

Als ergotherapeut bedenk je praktische oplossingen voor mensen die door een ziekte of handicap niet (meer) alles kunnen. Aanpassingen in huis, handige hulpmiddelen voor in de keuken, gereedschappen om het dagelijks leven zo goed mogelijk uit te voeren.

Oefentherapie

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapie

Een Fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het bewegingsstelsel, dat wil zeggen: klachten over houding, beweging, gewrichten, ademhaling, zwellingen, evenwicht, motoriek of spieren.

(Neuro)Psychologie

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag.

Logopedie

Een logopedist beoordeelt en behandelt mensen met spraak-, taal-, en stemproblemen.
Kan alternatieve communicatietechnieken selecteren en het gebruik ervan aanleren. Tevens kunnen problemen in slikken, drinken en eten worden behandeld.

Diëtetiek

Een diëtist ontwikkelt voedingsprogramma’s en voert deze uit om bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid en ziektes te voorkomen. Geeft in sommige gevallen leiding, geeft voedingsadviezen en/of verricht onderzoek.